Aprendre a parar. Programa l'ofici de viure. Catalunya Ràdio. Imprimir
http://www.catradio.cat/audio/674783/Lofici-de-viure-Aprendre-a-parar